Festivalregelement

• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
• De organisatie en/of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
• Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie en zijn personeel op te volgen.
• Bij het niet naleven van onze huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van ons personeel wordt u de toegang tot het festivalterrein ontzegd en kunt u een lokaalverbod tegemoet zien van één of meerdere jaren.
• Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heeft u de mogelijkheid om deze af te staan. Weigert u deze softdrugs af te staan of heeft u meer dan 5 gram in uw bezit, dan zult u aan de politie worden overgedragen. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zult u zonder pardon worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
• Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, zal u de toegang tot het festival worden ontzegd.
• Bij de constatering  van vernieling aan materialen en terreinen zal u de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
• Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
• Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
• Het is niet toegestaan om lachgas te gebruiken, te verhandelen of bij u te dragen als genotsmiddel. Bij constatering zal u de toegang tot het festival worden ontzegd.
• Het bij u dragen of  ontsteken/oplaten van wensbalonnen is niet toegestaan op het festivalterrein of de directe omgeving hiervan. Bij constatering worden deze ingenomen door de organisatie. Bij tegenwerking zal u de toegang tot het festival worden ontzegd. Eventuele schade die wensballonen aanrichten zal op de bezoeker worden verhaald.
• Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Personen onder de 18, die in het bezit zijn van alcohol of alcohol nuttigen wordt deze ontnomen. Bij herhaling wordt de persoon in kwestie, de toegang tot het festivalterrein ontzegd.
• Het is niet toegestaan drank mee naar binnen te nemen op het festivalterrein. Tevens is het niet toegestaan om drank van het festivalterrein mee naar buiten te nemen.
• Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.
• Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
• Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
• Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
• Er kunnen foto en/of film opnames worden gemaakt. Bij het betreden van het evenemententerrein stemt u stilzwijgend in met het gebruik van deze opnames voor promotionele doeleinden.
• Roken is alleen toegestaan in de buitenlucht en de daarvoor aangewezen rookruimte. In de feesttent is roken niet toegestaan.